Studio Textielfestival was genomineerd voor de Gouden C 2020/2021, prijs van Fonds Cultuurparticipatie voor veerkracht en creativiteit in coronatijden.

Studio Textielfestival is georganiseerd door het kernteam:

Sandra Bouhuis

Greet van Duijn

Egje Duivenvoorde

Pieternel Hol

Nienke Smit

Hanny Spierenburg

Merion Tameling

Met de hulp van vele vrijwilligers uit de verenigingen aangesloten bij STIDOC.

In STIDOC zijn de 7 textielverenigingen in Nederland (in totaal ca. 17.000 leden) en Museum de Kantfabriek vertegenwoordigd.

QUILTERSGILDE

Quiltersgilde is een landelijke vereniging. Publiceert 4x per jaar het blad Quiltnieuws en organiseert tentoonstellingen en workshops.
 www.quiltersgilde.nl

VILT KONTAKTGROEP

Vilt Kontaktgroep, de Nederlandse viltvereniging, bestaat inmiddels 25 jaar. Twee keer per jaar wordt een landelijke dag georganiseerd; daarnaast worden er in de diverse regio’s veel regionale bijeenkomsten georganiseerd. Het tijdschrift Vilt (voor leden) verschijnt twee keer per jaar.
 www.viltkontaktgroep.nl

LOKK

Landelijke Organisatie Kant Kunst (LOKK) heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor kant en de vervaardiging ervan. 
Publiceert 4x per jaar het verenigingsblad de Kantbrief, heeft een eigen bibliotheek met ca. 1.200 boeken, en organiseert contact/regiodagen, cursussen en workshops, en tentoonstellingen. Een jaarlijks terugkerend evenement is ook de Kantmarkt.
 www.lokk.nl

Nederlandse Kostuumvereniging

De Nederlandse Kostuumvereniging, voor onderzoek en het delen van kennis op de gebieden kostuum, kant, mode en streekdracht.  De vereniging maakt zich sterk voor het behoud van het hedendaags cultuurgoed en het Nederlands cultureel erfgoed op deze gebieden. Publiceert 4x per jaar het Bulletin en het jaarboek Kostuum. Vier keer per jaar wordt er een speciale dag georganiseerd met lezingen en presentaties.
 www.kostuumvereniging.nl

MerkWaardig

MerkWaardig, Voor Liefhebbers van Merklappen, is een landelijke vereniging met een eigen bibliotheek. 4x per jaar verschijnt het Tijdschrift MerkWaardig. De vereniging organiseert 3x per jaar een ledendag met workshops en lezingen.
 www.merklap.nl

WEEFNETWERK

Weefnetwerk is een vereniging van en voor wevers en weefsters, die beroepsmatig of als amateurs met weven bezig zijn. Weefnetwerk wil wevers en weefsters met elkaar in contact brengen en informatie verstrekken over de ontwikkelingen op weefgebied. 4x per jaar verschijnt het tijdschrift WEVEN. www.weefnetwerk.nl

Vrouwen van Nu

Vrouwen van Nu is een grote landelijke organisatie met culturele activiteiten waaronder handwerken; organiseert cursussen in diverse textieltechnieken en jaarlijks provinciale tentoonstellingen.
 www.vrouwenvannu.nl

Museum de Kantfabriek

Museum gevestigd in de voormalige Zuid-Nederlandse Kantfabriek, met een collectie rondom de textielnijverheid en -industrie in de regio Horst (N-Limburg), Er zijn wisselexposities en er worden cursussen en workshops aangeboden, altijd gerelateerd aan textiel. www.museumdekantfabriek.nl

STIDOC en de deelnemende verenigingen hebben als doel: het bewaren van het cultureel erfgoed en hedendaags cultuurgoed op het gebied van textiel, het bevorderen van de kennis van textiel en het stimuleren van de beoefening van textiele technieken. Dit alles in de ruimste zin van het woord.


STIDOC

Stichting Textiel Informatie en Documentatie Centrum bundelt kennis over historische en hedendaagse textiel en textielkunst

VOLG ONS

icon instagram vrijstaand facebookicon icon twitter scherp blog icoon This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WILT U ONS STEUNEN?

Gebruik de QR code of maak uw bijdrage over naar:
STIDOC, NL37 INGB 0005 3681 10

ontwerp en webdesign: zand en parels